Download vejledningen her:

Forside til vejledning til boligforening 2

Nærværende vejledning er udarbejdet af FDEL – Forenede Danske Elbilister. Vejledningen kan ikke erstatte professionel rådgivning. Der tages forbehold for fejl og ændringer i bl.a. teknik og jura. Boligorganisationer opfordres altid til at indhente rådgivning fra fx professionelle ladeoperatører og rådgivere.

Senest redigeret 1. april 2020

Har du behov for yderligere hjælp, kan du kontakte sekretariatet på

Mail: sekretariatet@fdel.dk

Telefon +45 9392 1499

Ladeinstallation

Til elektrikeren

Hvis ladeinstallationen er en forberedelse til en senere ladeboks, eller ladeboksen allerede er forsynet med det runde CEE-stik som vist på https://fdel.dk/hjemmeopladning-af-elbil/, så er det oplagt at afslutte installationen i det tilsvarende CEE stik.

Det følgende er uafhængigt af, om der afsluttes med et CEE stik eller fast installation af ladeboksen sammen med en sikkerhedsafbryder.

Det anbefales altid at udføre installationen som mindst 3 x 400V ved 16A, uanset om den nuværende elbil kun måtte benytte en enkelt fase til opladning. Installationen skal udføres til langvarig belastning, dvs mere end tre timer, idet opladning kan tage helt op til et døgn.

Derfor er 5G2,5 ikke altid tilstrækkeligt og kan kun anbefales ved kabeltræk af ganske få meter fra eltavlen, hvor kablets køleforhold er gode og kendte. Derfor anbefales generelt og altid over 3-4 meter at benytte 5G4 eller det lettere tilgængelige 5G6 installationskabel. Ja, det er dyrere, men installations- og graveomkostningerne er omtrent de samme, og energitab samt varmeudvikling minimeres og installationen fremtidssikres til endnu kraftigere opladning eller opladning af mere end en elbil ad gangen uden nævneværdig merudgift.

Installationen skal kables direkte til eltavlen uden andre forbrugere eller sløjfer undervejs. 

I eltavlen skal der opsættes egen HPFI af passende type (*) samt egen sikringsgruppe. Strømmen til ladeinstallationens HPFI må ikke gå gennem andre HPFI relæer, som betjener andre elforbrugere, men bør kobles direkte til elforsyningen. Man kan også vælge at opsætte en bimåler i tavlen for at holde øje med elforbruget til opladning. Nogle ladebokse har indbygget elmåler, og så er der ingen grund til selv at opsætte bimåler.

Sikringsgruppen kan enten være smeltesikringer (TITAN typen) eller en automatsikringsgruppe anbefalet C20 for at undgå at den falder ud, som en 16A sikring ofte gør efter længere tids varmeudvikling.

Kombirelæ (HPFI + sikring) kan ikke anbefales, selv om det kan være fristende af pladshensyn i tavlen. Dels fås det kun op til 16A og dels fås det ikke som Type-B eller Type-A-EV (se eksempel: http://www.doepke.co.uk/rcd/rcd-EV.html).
Indtil 1/7-2019 er kombirelæ dog ikke forbudt ifm ladeinstallationer.

(*) Indtil 1/7-2019 var almindelig HPFI relæ tilstrækkeligt til næsten alle elbiler, da de har en erklæret DC lækstrøm under 6mA. Den 1/7 – 2019 trådte Installationsbekendtgørelsen endeligt i kraft, hvorefter alle nye ladeinstallationer forsynes med HPFI Type-B for hver lader med mindre laderen har indbygget DC fejlstrømsdetektion.

Installationsbekendtgørelsen, den internationale IEC60364 standard, træder i kraft i stedet for den gamle Stærkstrømsbekendtgørelse, som ikke indeholdt noget specifikt for elbiler. I de nye regler er elbiler specifikt omtalt i IEC60364, Section 722: Supplies for Electric Vehicles.